Lưu log của nginx vào elastic search bằng logstash

Thông thường, mỗi truy cập vào nginx đều được lưu vào file log, ví dụ /var/log/nginx/access.log. Tại đây, ta có thể coi các thông tin về truy cập như thời gian, đường dẫn, trình duyệt của người dùng.

Nhưng nếu ta cần có thống kê chi tiết hơn về các truy cập này, như số lượt truy cập trong ngày, phân loại người dùng … thì file log này là chưa đủ. Cho nên, ta có thể đẩy những log này lên elastic search rồi từ đó dùng các công cụ thích hợp để phân tích.

READ MORE


Chạy Visual Studio Solution từ command line

Đôi khi ta muốn chạy một solution của Visual Studio từ command line thay vì phải mở Visual Studio IDE lên để giảm bớt tài nguyên cho hệ thống, ta có thể làm như sau:

 • Di chuyển đến thư mục chứa file .sln
 • Build code "C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\Bin\msbuild.exe" SelfHost.sln /p:Configuration=Release (Hoặc là Debug)
 • Chạy file đã build SelfHost\bin\Release\SelfHost.exe

Để thuận tiện cho những lần chạy sau, ta có thể tạo một file bat, khi nào cần chỉ cần click một phát là xong.


Tôi học Machine Learning - 004 - Unsupervised Learning - Học không có giám sát

Bài ghi chú

Với học không có giám sát, chúng ta biết được một ít không không có ý tưởng về kết quả sẽ như thế nào. Chúng ta được đưa cho dữ liệu và yêu cầu trả về cấu trúc của dữ liệu đó dựa vào mối quan hệ giữa các biến trong dữ liệu.

Ví dụ:

 • Dựa vào dữ liệu về khách hàng của một công ty, chúng ta phân nhóm khách hàng để có thể thực hiện các chiến dịch bán hàng đặc biệt.
 • Phân loại các nhóm thành viên trên mạng xã hội.
 • Trong một bữa tiệc, ta có tập ghi âm thanh, ta có thể phân tích và tách các tạp âm để lọc ra âm thanh riêng của từng người.

Tôi học Machine Learning - 003 - Supervised Learning - Học có giám sát

Bài ghi chú

Với học có giám sát (Supervised Learning), chúng ta được đưa một dữ liệu với kết quả đầu ra tương ứng đã biết trước, ta cần xây dựng mối quan hệ dữa đầu vào và đầu ra, để dự đoán kết quả đầu ra của các giá trị đầu vào khác.

Ví dụ, dự đoán giá nhà dựa vào vị trí, kích thước của căn nhà.

Học có giám sát được chia ra làm hai loại, regression (hồi quy)classification (phân lớp).

 • Loại hồi quy: ta cố gắng dự đoán kết quả dưới dạng liên tục.
 • Loại phân lớp: ta cố gắng dự đoán kết quả dưới dạng rời rạc.

Ví dụ:

 • Loại hồi quy:
  • Cho kết quả kiểm tra đầu vào một lớp học, dự đoán số học sinh lên lớp.
  • Dựa vào kích thước, màu sắc của quả dưa leo, dự đoán giá bán sản phẩm.
 • Loại phân lớp:
  • Dựa vào kích thước, màu sắc của quả dưa leo, dự đoán có bán được hay không?
  • Cho thông tin khách hàng, dự đoán khách hàng mua sản phẩm hay không?

Tôi học Machine Learning - 002 - Khóa học trên Coursera

Hôm trước, mình đăng ký khóa học trên Udemy, sau khi coi các bài học đầu tiên thấy rằng nó chưa hợp với mình. Vì mình chưa biết gì về ML cả mà mới vào đã hướng dẫn ngay code rồi, càng coi càng rối.

Tìm trên Coursera (mình đã học một khóa về Python trên này), có một khóa về ML do Andrew ng hướng dẫn, anh này mình thấy rất nổi tiếng về lĩnh vực ML, cấu trúc khóa học cũng rõ ràng, bắt đầu từ cơ bản.

Nên mình quyết định dừng việc theo dõi khóa học trên Udemy và tập trung vào khóa học trên Coursera trước (https://www.coursera.org/learn/machine-learning). Mình có coi qua các đánh giá thì khóa này vẫn còn thiếu vài phần Wish the course also covered decision trees, random forests and boosting algorithms. mà mấy phần này bên Udemy có. Nên sau khi hoàn thành khóa trên Coursera mình sẽ quay lại coi bên Udemy.

Bạn nào mới bắt đầu tìm hiểu về ML thì có thể cùng mình học trên Coursera nhé. Có 2 tùy chọn Free hoặc trả phí (Trả phí thì sau khi hoàn thành sẽ có chứng nhận.)


Tôi học Machine Learning - 001 - Nhập môn

Machine Learning vẫn còn là một thứ mới mẻ và khiến mình tò mò, cho nên hôm nay mình đã bắt đầu tham gia một khóa học về nó. Chuỗi các bài “Tôi học Machine Learning” là những ghi chú của mình, chứ không phải là bài hướng dẫn, vì vậy có thể có những sai sót chủ quan trong nội dung bài viết. Nếu các bạn thấy chỗ nào sai, cứ thoải mái góp ý, điều đó sẽ rất có ý nghĩa với mình.

Phần mềm và ngôn ngữ

Đây là các phần mềm và ngôn ngữ mình cần phải cài đặt:

READ MORE


Cài đặt Nodejs trên Godaddy shared hosting

Năm ngoái, có người cần mình deploy code nodejs trên shared hosting của Godaddy, sau một hồi tìm kiếm thì mình kết luận không thể làm được. Sau đó mình đã deploy lên Heroku.

Ngày hôm nay, mình nhận được một tình huống tương tự như vậy, nhưng kết quả đã khác. Đã có thể cài nodejs lên shared hosting của Godaddy. Dưới đây là các bước thực hiện.

READ MORE


TeamCity – Build agent disconnected

Bellow is how I resolve my problem with TeamCity – Build agent disconnected.

TeamCity Agent Disconected

 • ssh to my centos agent machine.
 • Go to agent folder, in this case it is BuildAgent
 • I tried to stop the agent by bin/agent.sh stop but got no luck. When I started the agent it said that Build agent is already running with PID 1795, so that I could not restart it.
 • KILL the process by sudo kill 1795
 • Restart again bin/agent.sh start
  => It should work now.

Nodejs Module Caching

Nodejs Module Caching

Modules are cached after the first time they are loaded. This means (among other things) that every call to require(‘foo’) will get exactly the same object returned, if it would resolve to the same file.

Multiple calls to require(‘foo’) may not cause the module code to be executed multiple times. This is an important feature. With it, “partially done” objects can be returned, thus allowing transitive dependencies to be loaded even when they would cause cycles.

If you want to have a module execute code multiple times, then export a function, and call that function.

(https://nodejs.org/api/modules.html#modules_caching)

READ MORE


Nodejs - Request - Error socket hang up code - ECONNRESET

Currently, I writing a nodejs server that I want to call external API via https. This is the code that I used.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
var request = require('request');
var userProfileUri = 'http://test.com/API/user/profile';
request.get(userProfileUri, {
'headers': {
'Authorization': 'Bearer eyJ0eX'
},
}, function(err, response, body) {
console.log(err);
});

After running this code, I waited for a minute and got this error:

1
{ [Error: socket hang up] code: 'ECONNRESET' }

Doing for many searches via google, finally I got a solution that make my day happy. I hope that bellow solution can help you too.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
var request = require('request');
var userProfileUri = 'http://test.com/API/user/profile';
request.get(userProfileUri, {
'headers': {
'Authorization': 'Bearer eyJ0eX'
},
agentOptions: {
secureOptions: require('constants').SSL_OP_NO_TLSv1_2,
ciphers: 'ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES256-SHA:RC4-SHA:RC4:HIGH:!MD5:!aNULL:!EDH:!AESGCM',
honorCipherOrder: true
}
}, function(err, response, body) {
console.log(err);
});

The important part is agentOptions. Just add it to your request config.